...

Full Hand, ett välgrundat ledarskap

Två möjligheter utifrån samma koncept

Full Hand är ett unikt webbaserat program för ett väl grundat och hållbart ledarskap med träning och utveckling för att bli tryggare i att leda både sig själv och andra och för att nå sin fulla potential, känna glädje och må bättre.

...

Kompetensutveckling för bättre resultat

Personligt inriktad utvecklingsträning över tid där vi gemensamt planerar upplägg och innehåll utifrån behov med fördefinierade mål, syfte och önskade resultat. Kontinuerlig återkoppling kring progress.

...

Workshop och föreläsning

I våra workshops och föreläsningar erbjuder vi inspiration och ny kunskap som ger en ökad medvetenhet och bättre hanterbarhet inom önskat område t.ex. stresshantering, konflikthantering, gamla eller nya utmaningar och olika former av utveckling och förändring.Våra metoder och tillvägagångssätt

Samtliga metoder använder vi även som komplement till programmet Full Hand....

Mental träning/rådgivning

Medveten och systematisk träning av tankar och känslor som öppnar upp för möjligheter som du idag bara drömmer om. Mental träning sänker din grundspänning, ökar din närvaro och gör det möjligt att genom tydliga målbilder nå dina mål precis så som du önskar.

...

Coaching och mentorskap

När du fastnat och vill komma vidare och behöver någon som hjälper dig att se vad som är möjligt för just dig och hur du ska göra för att komma dit.