8 september, 2016

Våra verktyg för effektivt förändringsarbete

Våra verktyg för bästa möjliga stöd i er utveckling!

Vi erbjuder handledning, workshops, föreläsning, mentorskap, coaching och mental träning.

Utgångspunkten är individuella och specifika behov för att nå just de resultat som ni behöver! Vi är olika, vi har olika erfarenhet, olika värderingar, olika förutsättningar och olika verktyg. Vi har alla unika beteenden för att hantera olika situationer.

Vi är lyhörda och flexibla och kombinerar metoder som ger utrymme och möjlighet att växa och stärkas som ledare både för dig själv och som ledare för andra.

Mental träning http://www.dusolid.se/mental-traning/

Coaching http://www.dusolid.se/coaching/

Full Hand http://www.dusolid.se/full-hand/

together

Som ledare påverkar vi våra följare! Ledarskap är något vi utövar och måste ta ansvar för varje dag i den omgivning vi väljer att verka i.