5 september, 2016

Strategisk Ledarskapsutveckling

Strategisk ledarskapsutveckling

Strategisk ledarskapsutveckling som löper över tid där vi gemensamt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvärderar mot önskade resultat.

Utvärdering och resultat ligger som grund för fortsatt strategisk utveckling.

Kontakta mig för ett möte!