5 september, 2016

Strategisk Ledarskapsutveckling

Strategisk ledarskapsutveckling

Strategisk ledarskapsutveckling som löper över en förutbestämd tid där vi gemensamt planerar upplägg och innehåll utifrån tydligt uppsatta mål. Vi följer upp och utvärderar utifrån önskade resultat.

Kontakta mig för en diskussion utifrån era specifika behov och önskemål!