8 september, 2016

Mental träning – medveten träning av dina mentala processer

Mental träning

En träning av våra mentala processer

Fysisk träning och fysisk aktivitet är bra för hälsan, det är något vi tidigt får lära oss. Vi både inser och förstår att om vi tränar fysisk aktivitet så är det bra, och om vi tränar mer än en gång så är det ännu bättre. Ju fler gånger vi upprepar vår träning och också upprepar under en längre tid, desto bättre blir vi på just det vi tränar på.

Allt vi upprepar/tränar ofta och under en längre tid registreras djupare i både vår hjärna och i vår kropp, och när vi tränat på något tillräckligt länge hjälper kroppen oss att automatisera det vi lärt oss för att göra oss så effektiva som möjligt. Vi blir alltså bra på det vi tränar på!

automatik   =   göra utan att tänka   =   effektiv

Ovan formel innebär att du automatiserar ALLT som du upprepar tillräckligt ofta, både fysiskt och mentalt! Hjärnan och kroppen har inget filter som skiljer på det som är bra eller det som är dåligt för oss, vilket innebär att hjärnan och kroppen tillgodoser oss allt vi tränar på bra likväl som dåligt!

Det blir viktigt att vara medveten om vad vi tränar på!

En träning av hjärna, hjärta och kropp i kombination för att ge oss bästa möjliga förutsättning för att få det liv vi vill ha.


Mental träning är en träning av våra mentala processer

  • tankar
  • inre bilder
  • känslor 

Dina mentala processer är dina tankar, dina inre bilder och dina känslor. Integrerad mental träning är en medveten träning av dina mentala processer, och precis som fysisk träning en kontinuerlig, långsiktig, systematisk, upprepning för en automatik och en mer bestående effekt.

Eftersom alla människor har tankar, bilder och känslor varje dag så är det bra om vi har sådana som hjälper oss i livet!

Våra framgångsfaktorer

Genom att träna våra faktorer för framgång förstärker vi mottagligheten för positiva budskap som hjälper oss att må och fungera bättre. Vi har valt ut sex faktorer

självbild – målbild – attityd – känsla – engagemang – reflektion

Vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet visar att dessa faktorer är de som skiljer mer framgångsrika personer från andra.

think-learn-love

För att känna att du mår bättre både fysiskt och mentalt behöver du träna din kropp som en helhet!

Mental Träning i kombination med coaching är kraftfulla metoder som ger stöd på vägen mot ditt önskade läge!