8 september, 2016

Bättre ledarskap – internutveckling

Ledar- och medarbetarutveckling som kostnadseffektiv internutveckling!

Vill du kostnadseffektivt jobba med intern ledar- och medarbetarutveckling som ger struktur och tydlighet i gemensamma mål och som bidrar till gemensamt förhållningssätt och förstärker din verksamhets värderingar!
Programmet ger kvalitetssäkring där alla ledare och medarbetare aktivt både påverkar och bidrar till verksamhetens önskvärda resultat.

If you need information in English, please call me or send an email!

Internutbildning fördelar

Programmet gör det möjligt att följa varje medarbetares utveckling i sitt ledarskap genom mätning på 6 framgångsfaktorer, 6 livsområden och måluppfyllelse, på både individ och gruppnivå.

Innehållet i programmet stärker ledarskapet genom filmer, målcoaching, mental träning och aktiv reflektion där en interaktiv process ökar insikt och medvetenhet till en nivå där det egna ansvaret blir väldigt påtagligt. Programmet tar bort stress, frustration, stagnation, osäkerhet och rädsla och vänder till engagemang, nyfikenhet, samarbete, ansvar och mod.

3 steg till Handledare Full Hand

En utvecklande verksamhet i 3 steg där du enkelt följer upp varje individs varje steg, utveckling och resultat. Läs mer om innehåll Full Hand här http://www.dusolid.se/full-hand/

 1.  Handledarrollencoachande förhållningssätt, mentala processer, handledning Full Hand
 2.  Egen träningegen träning och utveckling i programmet
 3.  Handledare Full Handhandledning av medarbetare

 Användningsområden

 • Personlig utveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Grupputveckling
 • Stresshantering
 • Kognitiv utvecklingsträning
 • Stärka självkänslan
 • Omplacering
 • Rehabilitering, stressrelaterade diagnoser
 • Implementering av coachande förhållningssätt
 • Återhämtning

Ta ansvar för dina ledare och medarbetares utveckling, och få mångfalt tillbaka!

Full Hand är ett specialutvecklat webbaserat program för framgångsrik individ- och grupputveckling

Syftet med Full Hand är att erbjuda dig ett kraftfullt program som ger ökad medvetenhet, integritet och mod att med en trygg känsla leva och agera utifrån din fulla potential!
Full Hand ger ökad medvetenhet, förståelse/insikt, tydlighet, mål- och lösningsfokus och handlingskraft, som ger bättre kommunikation och samarbetesnabbare prioritering och beslut, samt ger en bekväm känsla av säkerhet, hanterbarhet och bättre stresshantering.

Full Hand kostnadseffektiv internutveckling

Ni ger själva bästa stödet för era medarbetare

Vi utbildar en eller flera nyckelpersoner (handledare/lärare) i er verksamhet som därefter själva handleder era medarbetare i programmet Full Hand, som blir er samlade bas för all genomförd träning under varje medarbetares uppdrag.

Som handledare/lärare Full Hand får du …

 • Transparent gränssnittrelevant stödinnehåll i varje deltagares utveckling
 • Bra överblickdeltagarens anteckningar och resultat samlas, sparas och är möjlig att skriva ut
 • Enkel handledning och uppföljning – tydlig progress och utvecklingsresultat för återkoppling
 • Samlad historikbåde tidigare och pågående uppdrag sparas för värdering av vidare insatser
 • Frigör egna resurserdeltagaren utvecklas mycket på egen hand genom programmets innehåll

Full Hand erbjuder också, oavsett om du väljer intern eller extern handledning/coach

Som uppdragsgivare Full Hand får du …

 • Flexibla möjligheterdu avgör själv målgrupp och hur du vill erbjuda programmet
 • Väljer fokusområdeutifrån önskat resultat med möjlighet att inkludera specifika mål
 • Trygg utvecklingkontinuerlig återkoppling om progress och avvikelser för åtgärder
 • Resultatuppföljning utvecklingsresultat både för individ och grupp vid avslutat program
 • Gemensam plattformsamlad utvecklingsdata för all medarbetarutveckling i Full Hand

Som användare Full Hand får du …

 • Egen sekretessbelagd licensdin träning och utveckling är bara din med eget ansvar
 • Tydliga mål du sätter upp och bestämmer själv dina mål och får stöd att nå dit du vill
 •  Samlad utvecklingallt du skriver loggas och sammanställs vilket ger en bra överblick
 • Tillgängligt materialallt innehåll är tillgängligt 24/7 och möjligt att repetera
 • Kontinuerligt stöddu får handledning och coaching under hela din utvecklingsprocess

Programupplägg

15 steg i tre moduler och pågår från tre månader upp till ett år, anpassat och integreras med ordinarie uppdrag. Kombineras med fördel med workshops, personlig handledning och individ och gruppcoaching.

Programinnehåll

Tester för mätbar utveckling inom 6 framgångsfaktorer, 6 livsområden samt måluppfyllelse. Grundutbildning i mental träning, filmer*, mål med målcoaching (handlingsplan) och reflektion.

*ca 30 filmer, se komplett upplägg i bifogat programinnehåll

Programmets innehåll vilar på vetenskaplig grund. Utvärdering visar 4,4 av 5 möjliga från bred målgrupp (hittills ca 40 deltagare).

Mervärde

 • Kvalitetssäkrad mätbar kompetensutveckling – coachande ledarskap – målfokusering – samarbete
 • Resultatuppföljning för grupp och individ – vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Kostnadseffektiv utvecklingsträning