5 september, 2016

Full Hand

If you need information in English, please call me or send an email!

Interaktivt webbaserat program med mental träning, filmer, mål, målcoaching och reflektion för kraftfullt bättre ledarskap. Programmet innehåller 32 filmer som är 3-5 minuter långa.

Denna film om Stresshantering är hämtad från programmet Full Hand (ytterligare två filmer hämtade från programmet hittar du längre ner på sidan):

Stresshantering med mental träning och Full Hand

 

logo Full Hand

15 steg indelat i 3 moduler under ca 4 månader

Programinnehåll Full Hand

Introduktion

Träningsmapp: programlicens, MP3-fil – mental grundträning Lars-Eric Uneståhl Ph.D, träningsmaterial, bok och övningar

Modul I Mental Träning & Självbild (5 steg)

Mental träning – muskulär & mental avslappning

Steg 1   Förtest – nuläge framgångsfaktorer och livsområden

Mål – önskat läge

Steg 2-4  Filmer – mental träning, utvecklings- och träningsmodellen, från nuläge till önskat läge, mental   grundträning, kunskap & kompetens, självbild , självförtroende, framgångsfaktorer, framgång,   närvaro, skapa minnen, begränsande övertygelser. Målcoaching

Steg 5  Reflektion & Test – nuläge (livsområden)

Modul II Målbild, Attityd & Känsla (6 steg)

Mental träning – mental avslappning & självbildsträning

Steg 6-10  Filmer – målbild, förebilder, värderingar, motivation, måltest, attityder, tacksamhet, integrerad   automatik, stress, stresshantering, lycka. Målcoaching

Steg 11  Reflektion & Test – nuläge (livsområden)

Modul III Engagemang & Reflektion (4 steg)

Mental träning – målbildsträning

Steg 12-13  Filmer – engagemang, ansvar, handlingsplan, reflektion, lyssna. Målcoaching

Steg 14  Reflektion

Steg 15  Eftertest – nuläge framgångsfaktorer och livsområden

Måluppfyllelse & Min utveckling

Utvärdering

Samt kompletterande insats beroende på önskat upplägg:

Workshops  –  Individuell coaching  –  Telefoncoaching

Du får med dig 

  • Grundutbildning i mental träning med Lars-Eric Uneståhl Ph.D.
  • Mätbar utveckling – utveckling och resultat mäts på 6 faktorer för framgång, 6 livsområden och måluppfyllelse
  • 6 faktorer för framgång   Självbild – Målbild – Attityd -Känsla – Engagemang -Reflektion
  • Intyg för genomfört program

Fler filmer hämtade från programmet Full Hand 

Mental grundträning 1

https://youtu.be/6Ma-UyMkHEw

Stresshantering

https://youtu.be/uE9QcSEbChc