23 maj, 2017

Bättre ledarskap

Ett autentiskt kraftfullt ledarskap

DuSolid erbjuder:

  • Full Hand – ett webbaserat program med mental träning, tester, filmer, mål och målcoaching
  • Handledare Full Hand, som dokumenterande coachningsverktyg för ledar- och medarbetarutveckling.

Erbjuder även:

  • Mental Träning
  • Businesscoachning
  • Livsstilscoaching och hälsocoaching

Läs mer om varje del under respektive flik här på hemsidan.