23 maj, 2017

Bättre ledarskap

Ett autentiskt kraftfullt ledarskap

Vi jobbar med sex framgångsfaktorer – självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang och reflektion.

DuSolid erbjuder:

  • Full Hand – ett webbaserat digitalt program med självskattningstester, filmer, mål, målcoaching och en grundutbildning i mental träning.
  • Handledare Full Hand – vi utbildar era interna resurser som får ett dokumenterande coachning- och stödverktyg för ledar- och medarbetarutveckling.

Erbjuder även:

  • Mental Träning
  • Workshops
  • Businesscoachning
  • Livsstilscoaching och hälsocoaching

Läs mer om varje del under respektive flik här på hemsidan.