Utvärdering Full Hand

 

Passar på att dela ytterligare ett utdrag från senaste utvärdering av Full Hand!

Vårerbjudande

Deltagarens svar på två av våra utvärderingsfrågor, som vi tog emot förra veckan!

Fråga: Motsvarade utbildningen dina förväntningar? (maxbetyg 5)

Svar: Jag måste vara helt uppriktig och erkänna att jag inte riktigt visste vad det var som väntade mig, och därmed hade jag inte satt upp några specifika förväntningar. När jag i denna fråga sätter en 5:a så innebär det att jag har fått så mycket mer med mig från Full Hand än vad jag förväntade mig.

Fråga: Om du skulle rekommendera Full Hand, till vem och vilka argument skulle du använda?

Svar: Jag kan rekommendera Full Hand till alla som arbetar i ledande roller, eller som i framtiden vill ha en ledande roll. Jag är övertygad om att det är först när vi kan leda oss själva som vi kan leda andra. Jag kan också rekommendera Full Hand för alla som vill bli medvetna om hur de själva fungerar i relation till sig själva och andra, det behöver alltså inte vara ledare som ska gå kursen, tvärtom det är en resa som alla borde göra!!!Argument, ja vi människor tror att vi känner oss själva, men i själva verket är vi våra egna främlingar, många har ingen aning om hur de kommer att reagera i olika sammanhang, därför att de har aldrig reflekterat över det. Ytterligare argument är att Full Hand skapar resurser, resurser i personen själv, därför att man blir medveten om vilken oerhörd inre styrka det finns och att så gott som allt är möjligt bara man har rätt inställning och rätt verktyg.

Tack!

Behöver du rätt inställning och rätt verktyg?

Ofta kan vi känna att vi behöver en förändring och att vi vill få en förändring och att vi gärna redan hade den på plats! Att du redan gör det där och har alla de där bra egenskaperna och attityderna som du vill ha. Tänk så mycket bättre allting hade varit om bara du och alla andra självmant och med lätthet bidrog till det vi/du vill ska hända!

Du måste göra något!

Det händer inte av sig själv. Du måste göra en förändring för att få förändring och nya resultat, och den bästa investering du kan göra är att investera i dig själv och i de människor som du är beroende av. Förändring kräver insikt och insikt kräver mod, mod att se och våga ta beslutet redan idag!

Kommentera gärna eller kontakta mig så ringer jag upp dig när du är redo: marita@dusolid.se

Ju längre du väntar desto längre dröjer det tills du får den förändring du vill ha!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *