Bättre självledarskap för en tryggare och säkrare känsla i vardagen

Mental hållbarhet och en god hälsa

Mental hållbarhet och en god hälsa kommer med en trygg och säker känsla av att vi före, i och efter varje situation kan välja vårt sätt att tänka, agera och hantera för att få de resultat och den glädje vi vill ha i livet. När vi blir medvetna om att vi faktiskt har ett val, så tänder det en inre glöd som skapar tillit och ger oss kraft att söka möjligheter, alternativ och lösningar. Denna insikt och förmåga är en viktig grund för ett bra självledarskap och en förutsättning för att kunna vara en "medspelare att räkna med" i både vår egen och andras utveckling och framgång. Vi vet att du har eller kan ta fram de resurser du behöver, det vi gör är att hjälpa dig förstå, lära och träna dem på ett sådant sätt att du själv kan utveckla och använda dem till din fördel!

Bättre ledarskap med Full Hand

Webbaserat interaktivt ledarskapsprogram med filmer, mål, målcoaching, reflektion och en grundutbildning i mental träning. Mätbar utveckling.

Strategisk Ledare

Långsiktig ledarutveckling där innehåll bestämt utifrån behov och önskemål, med tydlig resultatuppföljning både med individ och uppdragsgivare

Bättre ledarskap under hatten

Vi utbildar dig eller nyckelpersoner ”under din hatt” i Full Hand, som i sin tur kostnadseffektivt utför er interna medarbetarutveckling utifrån egna behov och önskade upplägg.

Vårt team

Ett vinna-vinna koncept för alla parter! Med samarbete, utveckling, härligt målfokuserat utbyte och med gemensamma värderingar tar vi ansvar och ställer krav för att uppnå önskade resultat!

Våra värderingar - er trygghet

ÄKTA - MOD - ATTITYD - HANDLINGSKRAFT - ANSVAR - LEVANDE
På vilket sätt påverkar du dig själv och din omgiving? Ditt beteende avgör om du når eller inte når ditt mål.

ÄKTA
Vi är grundade i oss själva med vem vi är och vart vi ska. Vi lever våra värderingar och är en förebild för vår omgivning.

MOD
Vi övervinner passivitet och gör det vi vill även när vi tycker det är läskigt. Vi visar och lever öppet den vi är och vågar fortsätta även när vi möter hinder.

ATTITYD
Vi väljer attityd i varje tanke och handling. Rätt attityd påverkar våra resultat och hjälper oss att må bättre.

HANDLINGSKRAFT
Våra ord styr och följs av en tydlig, säker och målmedveten handling.

ANSVAR
Vi agerar utifrån varje värdering. Ansvarstagande är en förutsättning för att komma vidare och gör att vi når våra mål.

LEVANDE
Vår känsla och effekten av en ständigt pågående process där vi bidrar till utveckling och gemenskap som skapar tillhörighet och sprider glädje.

 • Öppenhet

  Vi är öppna och sanna i vem vi är och de resultat vi tillsammans vill uppnå. Full transparens är en av nycklarna till framgång i livet

 • Meritokrati

  Vi matchar kompetens och potential med uppdrag och önskvärda resultat

 • Flexibilitet

  Utveckling är föränding, och flexibilitet ger oss möjlighet att välja alternativa lösningar för att möta önskvärda resultat

 • samarbete

  Tillsammans gör var och en av oss bättre, och samarbete är grundstenen för livskvalitet och glädje

Trainers Team

Vårt team
Uppladdad bild

Marita Boström

Ägare Full Hand, Utvecklingsledare, Mental tränare & Coach
Marita har lång erfarenhet som både operativ och strategisk ledare internationellt. Hon bygger förtroende och lär dig väl beprövade verktyg för ett inre ledarskap och framgång i livet. Läs mer om Marita under ”Om oss”
Uppladdad bild

Elenor thelander

Certifierad Trainer Full Hand, Stresspedagog & Mental tränare
Elenor har fotograferat tusentals hjärnor med hjälp av magnetkameror. Hon hjälper dig att öka din mentala kapacitet och ditt välmående utifrån vetenskapligt beprövade metoder. Du når även Elenor direkt på, www.fulltfokus.se
Uppladdad bild

Maria Sundin

Certifierad Trainer Full Hand, Mental tränare & Coach
Kompletterande information kommer inom kort ….
Uppladdad bild

Rebecka Gabrielsson

Certifierad Trainer Full Hand, Mental tränare, Coach & Inspiratör
Rebecka är mental tränare och populär föreläsare. Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder förankras ditt ledarskap, vilket ökar din medvetenhet för ditt under- och omedvetna. Kontakta Rebecka direkt, www.bybuteo.se
Uppladdad bild

Malin Rosén

Samtalsterapeut, coach och föreläsare
Malin har skrivit boken ”Från dödstankar till livsglädje” och har genom sitt arbete som kognitiv coach hjälpt många hantera tuffa livsöden till att se ljust på framtiden och finna mening i livet. Hon utför workshops i mental träning och har bred kunskap inom missbruksproblematik,
Uppladdad bild

Helén Viebke

Certifierad Trainer Full Hand, Utbildare, Coach och Föreläsare
Helen har en bakgrund som ledare, chef, lärare och rektor i drygt 20 år, inom skola i kommunal verksamhet. Hon är utbildad NLP-trainer, coach och mental tränare. Ägare LärandeUTVECKLING
Uppladdad bild

Peter Sundfeldt

Samarbetspartner
Programledare, fotograf, journalist, testförare. Röst Full Hand
Uppladdad bild

Sangeeta Stridh

Nytt samarbete och glad att Sangeeta väljer vårt team! Mer info kommer inom kort.
Uppladdad bild

Camilla Alsved

Nytt samarbete och glad att Camilla väljer vårt team! Mer info kommer inom kort.

Sagt om Full Hand

Intressant och nytt!

Kontakta oss

Vad behöver du/din verksamhet?