För bättre resultat både för dig själv och för din omgivning

med en trygg och säker känsla

Vi ger en möjlighet till att bli tryggare och säkrare i att leda sig själva och andra, och att må bra medan vi gör det. Att må bra och göra bra förutsätter att vi i första hand blir medvetna om vem vi är, vad vi vill och på vilket sätt vi påverkar och att vi förstår hur detta hänger ihop med där vi just nu befinner oss med de resultat vi har. Att framgångsrikt leda sig själv och sin familj eller att leda människor i ett multinationellt företag har olika innehåll med olika komplexitet och omfång men grundprinciperna för att leda för hållbarhet är desamma.

Trygg och stark inifrån

Full Hand är ett webbaserat interaktivt utvecklingsprogram med filmer, mål, målcoaching, reflektion och en grundutbildning i mental träning med mätbar utveckling. Programmet tränar dina sex framgångsfaktorer; självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang och reflektion.

Individuell utvecklingsträning

Långsiktig utveckling av ledare och medarbetare eller dig som privatperson där vårt innehåll bestäms utifrån behov och önskemål. Tydlig resultatuppföljning både med deltagare och uppdragsgivare.

Train the Trainer

Om ni har kompetensen själva så utbildar vi er i vårt program som ger tillgång till ett strukturerat och omfattande utvecklingsprogram att erbjuda egen önskad målgrupp inom verksamheten.

Bli en av oss

Vill du få tillgång till ett program med en omfattande bra struktur som frigör din tid och ger möjlighet till en bättre ekonomi? Hör av dig till mig, Marita Boström. Mejladress: info@dusolid.se

Våra värderingar - er trygghet

ÄKTA - MOD - ATTITYD - HANDLINGSKRAFT - ANSVAR - LEVANDE
På vilket sätt påverkar du dig själv och din omgiving? Ditt beteende avgör om du når eller inte når ditt mål.

ÄKTA
Vi är grundade i oss själva med vem vi är och vart vi ska. Vi lever våra värderingar och är en förebild för vår omgivning.

MOD
Vi övervinner passivitet och gör det vi vill även när vi tycker det är läskigt. Vi visar och lever öppet den vi är och vågar fortsätta även när vi möter hinder.

ATTITYD
Vi väljer attityd i varje tanke och handling. Rätt attityd påverkar våra resultat och hjälper oss att må bättre.

HANDLINGSKRAFT
Våra ord styr och följs av en tydlig, säker och målmedveten handling.

ANSVAR
Vi agerar utifrån varje värdering. Ansvarstagande är en förutsättning för att komma vidare och gör att vi når våra mål.

LEVANDE
Vår känsla och effekten av en ständigt pågående process där vi bidrar till utveckling och gemenskap som skapar tillhörighet och sprider glädje.

 • Öppenhet

  Vi är öppna och sanna i vem vi är och de resultat vi tillsammans vill uppnå. Full transparens är en av nycklarna till framgång i livet

 • Meritokrati

  Vi matchar kompetens och potential med uppdrag och önskvärda resultat

 • Flexibilitet

  Utveckling är föränding, och flexibilitet ger oss möjlighet att välja alternativa lösningar för att möta önskvärda resultat

 • samarbete

  Tillsammans gör var och en av oss bättre, och samarbete är grundstenen för livskvalitet och glädje

Vi som coachar och handleder i Full Hand

Tryggare och starkare på insidan
Uppladdad bild

Marita Boström

Ägare Full Hand, Utvecklingsledare, Mental tränare & Coach
Marita har lång erfarenhet som både operativ och strategisk ledare internationellt. Hon bygger förtroende och lär dig väl beprövade verktyg för ett inre ledarskap och framgång i livet. Läs mer om Marita under ”Om oss”
Uppladdad bild

Elenor thelander

Certifierad Trainer Full Hand, Stresspedagog & Mental tränare
Elenor har fotograferat tusentals hjärnor med hjälp av magnetkameror. Hon hjälper dig att öka din mentala kapacitet och ditt välmående utifrån vetenskapligt beprövade metoder. Du når även Elenor direkt på, www.fulltfokus.se
Uppladdad bild

Maria Sundin

Certifierad Trainer Full Hand, Mental tränare & Coach
Kompletterande information kommer inom kort ….
Uppladdad bild

Rebecka Gabrielsson

Certifierad Trainer Full Hand, Mental tränare, Coach & Inspiratör
Rebecka är mental tränare och populär föreläsare. Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder förankras ditt ledarskap, vilket ökar din medvetenhet för ditt under- och omedvetna. Kontakta Rebecka direkt, www.bybuteo.se
Uppladdad bild

Malin Rosén

Samtalsterapeut, coach och föreläsare
Malin har skrivit boken ”Från dödstankar till livsglädje” och har genom sitt arbete som kognitiv coach hjälpt många hantera tuffa livsöden till att se ljust på framtiden och finna mening i livet. Hon utför workshops i mental träning och har bred kunskap inom missbruksproblematik,
Uppladdad bild

Helén Viebke

Certifierad Trainer Full Hand, Utbildare, Coach och Föreläsare
Helen har en bakgrund som ledare, chef, lärare och rektor i drygt 20 år, inom skola i kommunal verksamhet. Hon är utbildad NLP-trainer, coach och mental tränare. Ägare LärandeUTVECKLING
Uppladdad bild

Peter Sundfeldt

Samarbetspartner
Programledare, fotograf, journalist, testförare. Röst Full Hand
Uppladdad bild

Sangeeta Stridh

Certifierad Trainer Full Hand, coach och beroende- och medberoendeterapeut
Uppladdad bild

Camilla Alsved

Certifierad Trainer Full Hand, coach och yogainstruktör.

Sagt om Full Hand

Detta är vad deltagarna själva skrivit efter slutfört programmet:

Intressant och nytt!

Kontakta oss

Vi hör av oss för att lyssna på dina behov och tillsammans värdera möjligt samarbete. Kostnadsfritt såklart!