Tydliga målbilder skapar rätt engagemang

Får du de resultat du vill ha?

Både på jobbet och i vårt privatliv behöver vi bra och tillgängliga verktyg som vi kan förlita oss på att de fungerar på ett sådant sätt som vi tänker oss, oavsett NÄR vi behöver dem - hårdvara likväl som mjukvara. Men hur ser det ut med din egen mjukvara som är ditt allra viktigaste verktyg - dina tankar, känslor och din kropp? Din mjukvara tar form utifrån vad du tänker, gör och tränar på varje dag, både medvetet och omedvetet. Tränar du på rätt saker för att ge dig själv bra förutsättningar att få de resultat du vill ha och blir det som du tänkt dig? Vi ger dig kunskapen och lär ut de verktyg du behöver som ger bättre stresshantering, rätt fokus, ökad livskvalité och en lugnare, tryggare och säkrare känsla i vardagen för bästa förutsättningar att nå de resultat du redan längtar efter!

Bättre ledarskap med Full Hand

Webbaserat interaktivt ledarskapsprogram med filmer, mål, målcoaching, reflektion och en grundutbildning i mental träning. Mätbar utveckling.

Strategisk Ledare

Långsiktig ledarutveckling där innehåll bestämt utifrån behov och önskemål, med tydlig resultatuppföljning både med individ och uppdragsgivare

Bättre ledarskap under hatten

Vi utbildar dig eller nyckelpersoner ”under din hatt” i Full Hand, som i sin tur kostnadseffektivt utför er interna medarbetarutveckling utifrån egna behov och önskade upplägg.

Vårt team

Ett vinna-vinna koncept för alla parter! Med samarbete, utveckling, härligt målfokuserat utbyte och med gemensamma värderingar tar vi ansvar och ställer krav för att uppnå önskade resultat!

Våra värderingar - er trygghet

ÄKTA - MOD - ATTITYD - HANDLINGSKRAFT - ANSVAR - LEVANDE
På vilket sätt påverkar du dig själv och din omgiving? Ditt beteende avgör om du når eller inte når ditt mål.

ÄKTA
Vi är grundade i oss själva med vem vi är och vart vi ska. Vi lever våra värderingar och är en förebild för vår omgivning.

MOD
Vi övervinner passivitet och gör det vi vill även när vi tycker det är läskigt. Vi visar och lever öppet den vi är och vågar fortsätta även när vi möter hinder.

ATTITYD
Vi väljer attityd i varje tanke och handling. Rätt attityd påverkar våra resultat och hjälper oss att må bättre.

HANDLINGSKRAFT
Våra ord styr och följs av en tydlig, säker och målmedveten handling.

ANSVAR
Vi agerar utifrån varje värdering. Ansvarstagande är en förutsättning för att komma vidare och gör att vi når våra mål.

LEVANDE
Vår känsla och effekten av en ständigt pågående process där vi bidrar till utveckling och gemenskap som skapar tillhörighet och sprider glädje.

 • Öppenhet

  Vi är öppna och sanna i vem vi är och de resultat vi tillsammans vill uppnå. Full transparens är en av nycklarna till framgång i livet

 • Meritokrati

  Vi matchar kompetens och potential med uppdrag och önskvärda resultat

 • Flexibilitet

  Utveckling är föränding, och flexibilitet ger oss möjlighet att välja alternativa lösningar för att möta önskvärda resultat

 • samarbete

  Tillsammans gör var och en av oss bättre, och samarbete är grundstenen för livskvalitet och glädje

Trainers Team

Vårt team
Uppladdad bild

Marita Boström

Utvecklingsledare, Mental tränare & Coach
Marita har lång erfarenhet som både operativ och strategisk ledare internationellt. Hon bygger förtroende och lär dig väl beprövade verktyg för ett inre ledarskap och framgång i livet. Läs mer om Marita under ”Om oss”
Uppladdad bild

Elenor thelander

Stresspedagog & Mental tränare
Elenor har fotograferat tusentals hjärnor med hjälp av magnetkameror. Hon hjälper dig att öka din mentala kapacitet och ditt välmående utifrån vetenskapligt beprövade metoder. Du når även Elenor direkt på, www.fulltfokus.se
Uppladdad bild

Maria Sundin

Mental tränare & Coach
Kompletterande information kommer inom kort ….
Uppladdad bild

Rebecka Gabrielsson

Mental tränare, coach & inspiratör
Rebecka är mental tränare och populär föreläsare. Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder förankras ditt ledarskap, vilket ökar din medvetenhet för ditt under- och omedvetna. Kontakta Rebecka direkt, www.bybuteo.se
Uppladdad bild

Malin Rosén

Samtalsterapeut, coach och föreläsare
Malin har skrivit boken ”Från dödstankar till livsglädje” och har genom sitt arbete som kognitiv coach hjälpt många hantera tuffa livsöden till att se ljust på framtiden och finna mening i livet. Hon utför workshops i mental träning och har bred kunskap inom missbruksproblematik,
Uppladdad bild

Helén Viebke

Utbildare, coach och föreläsare
Helen har en bakgrund som ledare, chef, lärare och rektor i drygt 20 år, inom skola i kommunal verksamhet. Hon är utbildad NLP-trainer, coach och mental tränare. Ägare LärandeUTVECKLING

Sagt om Full Hand

Intressant och nytt!

Förändring kommer från rörelse. Önskad förändring kommer från förmågan att röra sig mot sina mål!

Kontakta oss

Vad behöver du/din verksamhet?